Utwór przygotowany na VI Powiatowy Konkurs Piosenki Przyrodniczej „Tobie Ziemio Śpiewam”.

Jarzębina (sł. Anna Chodorowska, muz. Adam Markiewicz)