Utwory przygotowane na XVIII Powiatowy Przegląd Pieśni Maryjnej.