Utwór przygotowany na Konkurs Piosenki „Europejska Promenada Piosenki”.