Utwór przygotowany na VI Powiatowy Konkurs Piosenki Przyrodniczej „Tobie Ziemio Śpiewam”.